Jeugdzorgindicaties

Om bij de Baander te kunnen wonen en begeleiding te ontvangen is er voor de kinderen en jongeren een jeugdzorg-indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen via het Centrum Jeugd en Gezin.

De Baander is door alle Drentse gemeentes gecontracteerd om Zorg in Natura af te nemen voor jeugdzorg-indicaties. Voor kinderen die niet woonachtig zijn in Drenthe zijn er ook diverse andere gemeentes in de omgeving waar wij overeenkomsten mee hebben.

Is het niet mogelijk om de zorg in ZIN af te nemen dan kunt u ook bij ons terecht met een PGB.

Wet Langdurige Zorg

Valt uw kind binnen de WLZ dan kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ.

De Baander is gecontracteerd om Zorg in Natura af te kunnen nemen voor de indicaties ZZP  VG 2 tot en met 4. Plaatsing op basis van PGB is in overleg ook mogelijk.

Voor het invullen van deze aanvraag formulieren kunnen wij u ook helpen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

De Baander is een erkende instelling

De Baander heeft sinds 23 augustus 2011 een toelating  in het kader van de Wtzi. Dit houdt in dat de Baander voldoet aan de eisen en kwaliteit die er gesteld worden aan (jeugd)zorginstellingen vanuit de overheid. Sinds 2012 zijn we HKZ gecertificeerd.