Aanmelden bij De Baander

De stappen voor aanmelding

Mocht u als ouders en/of (gezins)voogd van een jongere belangstelling hebben voor een woonplek, een plek in onze dagbesteding of een vorm van ambulante hulp, dan kunt u dit via email of telefonisch melden. U ontvangt vervolgens o.a. informatiepakket, de aanmeldprocedure en een intakeformulier.

Als het intakeformulier bij ons terug is, zullen we een afspraak met u maken om deze te bespreken en te kijken of plaatsing bij de Baander mogelijk is.

Wij kunnen tot plaatsing overgaan als er een geldig indicatiebesluit is. Afspraken rondom plaatsing en onze samenwerking worden voor plaatsing vastgelegd in een plaatsingsovereenkomst.

Open plaatsen

  • Kindergroep Elim: 0 open plaatsen 
  • Jongerengroep Elim: 1 open plaats
  • Intensieve begeleidingsgroep Hollandscheveld: 0 open plaatsen
  • DagActiviteitenCentrum ’t Hoekje: 3 open plaatsen
  • Psycho Motorische Therapie: Geen wachtlijst, directe start mogelijk
  • Ambulante Zorg: Geen wachtlijst
  • Diagnostiek: Geen wachtlijst

Wachtlijstbeleid

Als kinderen/jongeren worden aangemeld en er is geen plek, dan kan een kind op de wachtlijst worden geplaatst.

 

Recente wachtlijst:

kindergroep Elim: 0

Jongerengroep Elim: 0

Intensieve begeleidingsgroep: 4

Dagactiviteitencentrum ’t Hoekje: 0

Psycho Motorische Therapie: 0

Ambulante (gezins) begeleiding: 0

Diagnostiek: 0

 

Als er een open plaats komt zullen eerst wachtlijstkandidaten benaderd worden alvorens de open plaats op de website gepubliceerd word.

Als er plaatsingsmogelijkheden zijn streven wij naar een start binnen 4 weken na de intake. Bij acute zorg zullen we binnen 24 uur starten met de ondersteuning.

Jeugdzorgindicaties

Om bij de Baander te kunnen wonen en begeleiding te ontvangen is er voor de kinderen en jongeren een jeugdzorg-indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen via het Centrum Jeugd en Gezin.

De Baander is door alle Drentse gemeentes gecontracteerd om Zorg in Natura af te nemen voor jeugdzorg-indicaties. Voor kinderen die niet woonachtig zijn in Drenthe zijn er ook diverse andere gemeentes in de omgeving waar wij overeenkomsten mee hebben.

Is het niet mogelijk om de zorg in ZIN af te nemen dan kunt u ook bij ons terecht met een PGB.

Wet Langdurige Zorg

Valt uw kind binnen de WLZ dan kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ.

De Baander is gecontracteerd om Zorg in Natura af te kunnen nemen voor de indicaties ZZP  VG 2 tot en met 4. Plaatsing op basis van PGB is in overleg ook mogelijk.

Voor het invullen van deze aanvraag formulieren kunnen wij u ook helpen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

De Baander is een erkende instelling

De Baander heeft sinds 23 augustus 2011 een toelating  in het kader van de Wtzi. Dit houdt in dat de Baander voldoet aan de eisen en kwaliteit die er gesteld worden aan (jeugd)zorginstellingen vanuit de overheid. Sinds 2012 zijn we HKZ gecertificeerd.