Aanmelden bij De Baander

De stappen voor plaatsing

Mocht u als ouders en/of (gezins)voogd van een jongere belangstelling hebben voor een woonplek, een plek in onze dagbesteding of een vorm van ambulante hulp, dan kunt u dit via email of telefonisch melden bij mevr. M. Baanvinger. U ontvangt vervolgens o.a. informatiepakket, de aanmeldprocedure en een intakeformulier.

Als het intakeformulier bij ons terug is, zullen we een afspraak met u maken om deze te bespreken en te kijken of plaatsing bij de Baander mogelijk is.

Wij kunnen tot plaatsing overgaan als er een geldig indicatiebesluit is. Afspraken rondom plaatsing en onze samenwerking worden voor plaatsing vastgelegd in een plaatsingsovereenkomst.

Open plaatsen

  • Kindergroep Elim: 1 open plaats
  • Jongerengroep Elim: 0 open plaatsen
  • Intensieve begeleidingsgroep Hollandscheveld: 0 open plaatsen
  • DagActiviteitenCentrum ’t Hoekje: 3 open plaatsen
  • Psycho Motorische Therapie: Nog diverse mogelijkheden
  • Ambulante Zorg: Nog diverse mogelijkheden
  • EMDR: geen wachtlijst
  • Diagnostiek: geen wachtlijst

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Margriet Baanvinger via email of telefonisch op 06 15 69 02 94.

Wachtlijstbeleid

Als kinderen/jongeren worden aangemeld en er is geen plek, dan kan een kind op de wachtlijst worden geplaatst.

 

Recente wachtlijst:

kindergroep Elim: 0

Jongerengroep Elim: 5

Intensieve begeleidingsgroep: 4

Dagactiviteitencentrum ’t Hoekje: 0

Psycho Motorische Therapie: 0

Ambulante (gezins) begeleiding: 0

EMDR: 0

Diagnostiek: 0

 

.

Als er een open plaats komt zullen eerst wachtlijstkandidaten benaderd worden alvorens de open plaats op de website gepubliceerd word.

Als er plaatsingsmogelijkheden zijn streven wij naar een start binnen 4 weken na de intake. Bij acute zorg zullen we binnen 24 uur starten met de ondersteuning.