Welkom!

Op de website van De Baander

De Baander is een zorgorganisatie die verblijf, begeleiding en behandeling biedt aan (LVB) kinderen en jongeren.

Dit doen we in onze Thuis-Huizen, het Dag Activiteiten Centrum en binnen onze Ambulante Zorg.

 

Woongroepen:

In Elim zijn twee geschakelde thuis-huizen met elk 6 kinderen/jongeren

In Hollandscheveld is een thuis-huis speciaal voor kinderen/jongeren met een zeer intensieve begeleidingsbehoefte. Ook hier kunnen maximaal 6 kinderen/jongeren wonen.

 

Dagbesteding:

Op onze locatie ’t Hoekje 1a in Hollandscheveld bieden wij dagbesteding aan kinderen en jongeren die niet, nog niet of gedeeltelijk naar school kunnen. Er is een duidelijk dagprogramma en er worden activerende en educatieve activiteiten aangeboden die zinvol en betekenisvol zijn.

Aanmelding / informatie:

Meer informatie over aanmelden of beschikbare plaatsen vindt u hier.

Onze Speerpunten

Dit is wat wij bieden

Veilig & Vertrouwd

De Baander is een kleinschalige woonvoorziening met drie Thuis-Huizen. In deze huizen wordt 24 uurs – zorg voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar geboden.

De kinderen zijn allemaal bekend met een (licht) verstandelijke beperking (IQ niet <55) en/of hechtingsstoornissen en/of gedragsproblemen.

Lees meer

Zoals de naam Thuis-Huis al doet vermoeden moet het huis een echt thuis zijn voor de kinderen. Daarom vinden wij huiselijkheid en aandacht voor het individu hierin heel belangrijk.

Een uitgebreidere beschrijving hiervan vindt u in de missie en visie die wij hebben.

Wij vinden het van groot belang dat kinderen een veilige opvoedingssituatie krijgen. Daarom hebben we een duidelijk veiligheidsbeleid opgesteld waarbij we ook gebruik maken van de  “Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling”

Pedagogische Begeleiding

Bij de Baander gaan we bewust om met opvoeding. Daarom maken we gebruik van diverse methodes en interventies om de kinderen en jongeren zo goed mogelijk te begeleiden.

Een belangrijke methode is het “Oplossingsgericht werken”

Lees meer

“Oplossingsgericht werken is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. De hulpverlener onderzoekt samen met de cliënt zijn gewenste toekomst en welke hulpbronnen de cliënt en zijn sociale netwerk in huis heeft om problemen aan te pakken en de gewenste situatie te bereiken. Oplossingsgerichte hulpverlening is een systeemgerichte en doelgerichte methodiek.”

www.movisie.nl

Wat betekend dit voor de kinderen die bij de Baander wonen?

Het uitgangspunt is de situatie die het kind graag wil, wat zijn/haar wensen en doelen zijn voor de komende periode.

We gaan samen zoeken naar kleine, haalbare stappen die genomen kunnen worden om die situatie te bereiken. We zoeken naar oplossingen die het kind zelf al in huis heeft of kan uitbreiden. Het kind krijgt zo meer invloed en regie op zijn eigen leven.

We gaan uit van de kracht en mogelijkheden die het kind al heeft. De focus ligt op wat al goed gaat en wat het kind al kan en minder op de wat er niet goed gaat. Het is dus een hele positieve benadering.

Een overzicht van de overige methodes die gebruiken is op te vragen bij M. Baanvinger.

Maximale Ontwikkeling

Wij willen een veilige, vertrouwde en pedagogische opvoedingssituatie creëren waar kinderen zichzelf mogen zijn en zich thuis voelen. Waar respectvol met elkaar wordt omgegaan en aandacht is voor het individu van het kind.

Lees meer

Wij geloven dat alleen vanuit die basisveiligheid gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van een kind. Pas als een kind zich veilig voelt, zowel fysiek als mentaal kan een kind tot ontwikkeling komen.

Wij stimuleren kinderen in het ontwikkelen van een eigen identiteit en persoonlijkheid. Zelf keuzes maken, zelf grenzen aangeven, zelf oplossingen verzinnen enz. Zo bieden we bijvoorbeeld jaarlijks een SOVA-training aan bij de kinderen.

Maar ook ondersteunen we bij de ontwikkeling op cognitief gebied door te helpen bij school/huiswerk, zoeken naar passende stages en opleidingen, uitdagende activiteiten aan te bieden.

Ieder kind heeft ook een eigen individueel begeleidingsplan, hierin worden de doelen beschreven die we met het kind en ouders/verzorgers hebben opgesteld. Wat wil je leren, waar wil je in groeien. Aan de hand van een duidelijk plan werken we hier met elkaar aan.

We gaan voor maximale ontwikkeling binnen de grenzen van de mogelijkheden van het kind.

Liefdevolle Omgeving

Kinderen wonen soms meerdere jaren bij de Baander. En wij zien het als een grote verantwoordelijkheid om kinderen een liefdevolle, warme en betrokken opvoeding te geven waarbij ook de biologische ouders een zo groot mogelijke rol krijgen.

Samen willen we, ieder met  onze eigen verantwoordelijkheid, zo goed mogelijk zorgen voor het kind.

Opvoeding Met Passie

Vanuit passie willen we ons werk doen. Ons werk is meer dan werk alleen. Samen met de kinderen willen we een fijne omgeving creëren waarin we kunnen leven. En vanuit die passie doen we een stukje extra, gaan we net dat stapje verder om tot een mooi resultaat te komen.

Betrokkenheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Dat zijn woorden die we in dagelijks werk willen laten zien.

Ieder kind is waardevol en uniek

Wij werken vanuit een christelijke identiteit en geloven dat ieder kind uniek geschapen is en zeer waardevol. Wij willen een veilige, vertrouwde omgeving bieden waar kinderen zichzelf mogen zijn en zich thuis voelen. Waar respectvol met elkaar wordt omgegaan en aandacht is voor het individu van het kind.

Wij geloven dat alleen vanuit die basisveiligheid gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van een kind.