Onze Visie

In onze visie op hulpverlening hebben wij als uitgangspunten dat:
  • Ieder kind waardevol is en uniek.
  • Ieder kind het recht heeft op een veilige en vertrouwde (leef)omgeving.
  • Ieder kind zich zo optimaal mogelijk moet kunnen ontwikkelen.
  • Een kind kan niet los gezien worden van zijn sociale systeem
  • We willen uitgaan van de eigen kracht en eigen regie van de jongere en zijn sociale omgeving

Wij willen verschil maken in het leven van een kind en zijn systeem en daarnaast ook een bijdrage leveren aan de Universele Rechten van het Kind.

Onze Missie

Bovenstaande visie heeft geresulteerd in de onderstaande missie:

De Baander wil jongeren en hun sociale systeem ondersteunen bij het verbeteren of herstellen van psychosociale problemen, contextuele problemen of systemische problemen zowel binnen onze woonvoorzieningen als in de ambulante hulpverlening waarbij we uitgaan van de eigen kracht en eigen regie van de jongere en zijn sociale systeem om te komen tot maximale ontwikkeling van de jongeren binnen de grenzen van zijn mogelijkheden.