Voor wie?

Het bieden van een perspectiefbiedende, veilige, pedagogische woonplek voor (L)VG kinderen.

De Baander heeft als doelstelling

Het bieden van een perspectiefbiedende, veilige, pedagogische woonplek voor (L)VG kinderen, in een structuur die zoveel als mogelijk lijkt op dat van een gezin, waarbinnen de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen binnen de grenzen van hun mogelijkheden.

Behandeling wordt extern geboden in samenwerking met ketenpartners.

Doelgroepbeschrijving

 • kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (IQ  niet < 55).
 • kinderen en jongeren met hechtingsproblemen.
 • kinderen en jongeren met gedragsproblemen (als gevolg van ADHD, PDD-NOS e.d).
 • kinderen en jongeren die te maken hebben gehad met Kindermishandeling of huiselijk geweld.

Dit doen wij zowel in het vrijwillig- als in het gedwongen kader.

Uitsluitingscriteria

Ondanks dat we open staan voor kinderen met verschillende problematiek kan het voorkomen dat bepaald gedrag of bepaalde stoornissen niet passen binnen het zorgaanbod van de Baander omdat meer specialistische hulp is geïndiceerd.

Bij de intake en gedurende de zorg worden op vastgestelde tijden risico-inventarisaties gemaakt om  een goed besluit te nemen over plaatsing of de continuëring hiervan.

Hieronder zullen we de uitsluitingscriteria beschrijven

Bij de uitsluitingscriteria maken we onderscheid tussen onze locaties:

 • Locatie Elim, Carstensdijk 15 en 17, de kinder- en jongerengroep en
 • Locatie Hollandscheveld, Zuideropgaande, zeer intensieve begeleidingsgroep voor kinderen en jongeren.

Uitsluitingscriteria locatie Elim:

 • Ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij de veiligheid van het kind/jongere en hun groepsgenoten niet gewaarborgd kunnen worden en waarbij continue toezicht nodig is.
 • Ernstige acting-out gedrag waarbij onvrijwillige zorg nodig is ( vrijheidsbeperking, holding, deursignalering e.d.)
 • Ernstige psychiatrische stoornis
 • Lichamelijke beperkingen waardoor kind/jongere niet mobiel is en zich niet zelfstandig kan verplaatsen.
 • Als voor het kind/jongere voorbehouden handelingen uitgevoerd moeten worden ivm medische zaken of medicatie die alleen door een BIG-geregistreerde hulpverlener uitgevoerd mogen worden.
 • Jongeren met een reclaseringsmaatregel.
 • Jongeren die middelen gebruiken ( drugs, drank)
 • Jongeren die nog een actieve verslaving hebben ( drugs, drank, gamen enz)

Uitsluitingscriteria locatie Hollandscheveld:

 • Ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij de veiligheid van het kind/jongere en hun groepsgenoten niet gewaarborgd kunnen worden, ook niet door continue toezicht.
 • Ernstig acting-out gedrag waarbij groepsgenoten en begeleiders een ernstig gevaar lopen op letsel.
 • Ernstige psychiatrische stoornis.
 • Lichamelijke beperkingen waardoor kind/jongere niet mobiel is en zich niet zelfstandig kan verplaatsen.
 • Als voor het kind/jongere voorbehouden handelingen uitgevoerd moeten worden ivm medische zaken of medicatie die alleen door een BIG-geregistreerde hulpverlener uitgevoerd mogen worden.
 • Jongeren die middelen gebruiken ( drugs, drank)
 • Jongeren die nog een actieve verslaving hebben ( drugs, drank, gamen enz)