Thuiszorg is een belangrijke dienstverlening die mensen in staat stelt om in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen, zelfs als ze extra ondersteuning nodig hebben. Het biedt hulp en zorg aan mensen met verschillende zorgbehoeften, zoals ouderen, mensen met een chronische ziekte of mensen die herstellen van een operatie. Hoewel thuiszorg ongetwijfeld waardevol is, brengt het ook kosten met zich mee. In dit artikel bespreken we de kosten van thuiszorg en hoe deze worden gefinancierd.

De kosten van thuiszorg kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type zorg dat nodig is, de duur en frequentie van de zorg en de regio waarin men woont. Enkele veelvoorkomende vormen van thuiszorg zijn persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden), verpleegkundige zorg (bijvoorbeeld wondverzorging of medicatiebeheer) en huishoudelijke hulp (bijvoorbeeld schoonmaken en boodschappen doen). Elk type zorg heeft zijn eigen tarieven.

De financiering van thuiszorg kan op verschillende manieren plaatsvinden. In Nederland wordt thuiszorg vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wlz is bedoeld voor mensen die intensieve 24-uurs zorg nodig hebben, terwijl de Zvw voornamelijk medische zorg dekt. De Wmo richt zich op ondersteuning bij het dagelijks leven, zoals huishoudelijke hulp. De kosten van thuiszorg worden meestal gedekt door een combinatie van deze financieringsbronnen, afhankelijk van de individuele situatie.

Het is belangrijk om te weten dat er vaak een eigen bijdrage wordt gevraagd voor thuiszorg. Deze eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van het inkomen en vermogen van de zorgontvanger en zijn of haar partner. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent deze eigen bijdrage en stuurt maandelijks een factuur. Het is verstandig om vooraf informatie in te winnen over de hoogte van de eigen bijdrage, zodat men niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Naast de reguliere financieringsopties kan het ook mogelijk zijn om aanvullende verzekeringen af te sluiten die extra thuiszorgdekking bieden. Deze verzekeringen kunnen helpen bij het vergoeden van eventuele extra kosten die niet worden gedekt door de standaard financieringsbronnen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat hoewel thuiszorg kosten met zich meebrengt, het een waardevolle investering kan zijn in iemands welzijn en kwaliteit van leven. Thuis blijven wonen kan immers emotioneel en fysiek comfort bieden, evenals behoud van autonomie en verbondenheid met de gemeenschap.

Als u geïnteresseerd bent in thuiszorg, is het raadzaam om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, gemeente of een professionele thuiszorgorganisatie om meer informatie te verkrijgen over de kosten en financieringsmogelijkheden die voor u van toepassing zijn. Zij kunnen u helpen bij het vinden van de juiste zorg en de bijbehorende kosten.

 

Veelgestelde vragen over kosten thuiszorg: Wie betaalt de thuishulp? Welke thuiszorg wordt vergoed? Wat is de eigen bijdrage voor thuiszorg? Bronnen van financiering voor thuis

 1. Wie betaald thuishulp?
 2. Welke thuiszorg wordt vergoed?
 3. Hoeveel eigen bijdrage thuiszorg?
 4. Waar wordt de thuiszorg van betaald?

Wie betaald thuishulp?

De financiering van thuishulp kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de zorgbehoefte en de persoonlijke situatie. In Nederland zijn er verschillende financieringsbronnen voor thuishulp, waaronder:

 1. Wet langdurige zorg (Wlz): De Wlz is bedoeld voor mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben. Deze wet dekt onder andere persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. De kosten van thuishulp via de Wlz worden vergoed door het zorgkantoor.
 2. Zorgverzekeringswet (Zvw): De Zvw is van toepassing op medische zorg, zoals wondverzorging of medicatiebeheer. Verpleegkundige handelingen die onder medische zorg vallen, worden vergoed door de zorgverzekeraar.
 3. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): De Wmo richt zich op ondersteuning bij het dagelijks leven, zoals huishoudelijke hulp en begeleiding. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken en financieren van thuishulp via de Wmo.

Voor al deze financieringsbronnen geldt vaak een eigen bijdrage die wordt berekend op basis van het inkomen en vermogen van de zorgontvanger en zijn of haar partner. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent deze eigen bijdrage en stuurt maandelijks een factuur.

Naast deze reguliere financieringsmogelijkheden kan het ook mogelijk zijn om aanvullende verzekeringen af te sluiten die extra thuishulpdekking bieden. Deze verzekeringen kunnen helpen bij het vergoeden van eventuele extra kosten die niet worden gedekt door de standaard financieringsbronnen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de exacte financiering van thuishulp kan variëren afhankelijk van de persoonlijke situatie en de zorgbehoefte. Het is daarom aan te raden om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, gemeente of een professionele thuishulporganisatie voor gedetailleerde informatie over de kosten en financieringsmogelijkheden die voor u van toepassing zijn. Zij kunnen u helpen bij het verkrijgen van de juiste informatie en begeleiding met betrekking tot de financiering van thuishulp.

Welke thuiszorg wordt vergoed?

Thuiszorg kan vergoed worden afhankelijk van de zorgbehoefte en de financieringsbronnen. In Nederland zijn er verschillende wetten die de vergoeding van thuiszorg regelen, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hieronder volgt een overzicht van welke vormen van thuiszorg doorgaans vergoed worden:

 1. Persoonlijke verzorging: Dit omvat hulp bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, eten en toiletbezoek.
 2. Verpleging: Verpleegkundige zorg aan huis, zoals wondverzorging, medicatiebeheer, injecties toedienen en het monitoren van vitale functies.
 3. Begeleiding: Ondersteuning bij het structureren van dagelijkse activiteiten, begeleiding bij sociale interactie en emotionele ondersteuning.
 4. Huishoudelijke hulp: Hulp bij het schoonmaken van het huis, boodschappen doen en andere huishoudelijke taken.
 5. Gespecialiseerde zorg: Dit omvat specifieke zorg voor mensen met complexe medische aandoeningen of beperkingen, zoals palliatieve zorg of gespecialiseerde kinderthuiszorg.

Het is belangrijk op te merken dat de vergoeding voor thuiszorg kan variëren afhankelijk van de individuele situatie en de financieringsbronnen. Sommige vormen van thuiszorg kunnen volledig worden vergoed, terwijl andere een eigen bijdrage vereisen op basis van het inkomen en vermogen van de zorgontvanger.

Om te bepalen welke thuiszorg wordt vergoed in uw specifieke situatie, is het raadzaam om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, gemeente of een professionele thuiszorgorganisatie. Zij kunnen u informeren over de vergoedingsmogelijkheden en u helpen bij het aanvragen van de juiste zorg.

Hoeveel eigen bijdrage thuiszorg?

De hoogte van de eigen bijdrage voor thuiszorg kan variëren, omdat deze afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder het inkomen en vermogen van de zorgontvanger en zijn of haar partner. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage op basis van deze gegevens.

Het CAK hanteert een eigen bijdrageberekeningssysteem waarbij rekening wordt gehouden met het belastbaar inkomen, vermogen en de gezinssituatie. Er geldt een maximumbedrag aan eigen bijdrage per maand. Dit betekent dat er geen hogere eigen bijdrage wordt berekend dan dit maximumbedrag.

Het is belangrijk om te weten dat de exacte hoogte van de eigen bijdrage voor thuiszorg per persoon kan verschillen. Het beste is om contact op te nemen met het CAK of uw zorgverzekeraar voor een persoonlijke berekening van de eigen bijdrage in uw specifieke situatie. Zij kunnen u voorzien van specifieke informatie over hoeveel eigen bijdrage u kunt verwachten te betalen voor thuiszorg.

Waar wordt de thuiszorg van betaald?

Thuiszorg wordt gefinancierd door verschillende bronnen, afhankelijk van de zorgbehoefte en de situatie van de persoon die zorg ontvangt. In Nederland zijn er drie belangrijke financieringsbronnen voor thuiszorg:

 1. Wet langdurige zorg (Wlz): De Wlz is bedoeld voor mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben, zoals mensen met een chronische ziekte, ouderen met complexe zorgbehoeften of mensen met een beperking. De kosten voor thuiszorg worden vergoed via de Wlz. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand recht heeft op zorg vanuit de Wlz.
 2. Zorgverzekeringswet (Zvw): De Zvw is bedoeld voor medische zorg, zoals verpleging en verzorging aan huis. De kosten voor deze vormen van thuiszorg worden gedekt door de basisverzekering. Het is belangrijk om te weten dat sommige vormen van thuiszorg onder het eigen risico vallen.
 3. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): De Wmo richt zich op ondersteuning bij het dagelijks leven, zoals huishoudelijke hulp en begeleiding. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en kunnen verschillende vormen van thuiszorg financieren, afhankelijk van de lokale beleidsregels.

Naast deze drie belangrijke financieringsbronnen kan het ook mogelijk zijn om aanvullende verzekeringen af te sluiten die extra thuiszorgdekking bieden. Deze verzekeringen kunnen helpen bij het vergoeden van eventuele extra kosten die niet worden gedekt door de standaard financieringsbronnen.

Het is belangrijk op te merken dat er vaak een eigen bijdrage wordt gevraagd voor thuiszorg. Deze eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van het inkomen en vermogen van de zorgontvanger en zijn of haar partner. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent deze eigen bijdrage en stuurt maandelijks een factuur.

Het is raadzaam om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, gemeente of een professionele thuiszorgorganisatie om specifieke informatie te verkrijgen over de kosten en financieringsmogelijkheden die voor u van toepassing zijn. Zij kunnen u helpen bij het begrijpen van de financiering van thuiszorg en u begeleiden bij het vinden van de juiste zorg en de bijbehorende kosten.