Avoord Thuiszorg: Kwalitatieve Zorg in uw Eigen Vertrouwde Omgeving

Het is een feit dat veel mensen, vooral ouderen, het liefst zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Thuis is immers waar het hart is. Maar soms kan het nodig zijn om extra ondersteuning en zorg te ontvangen om dit mogelijk te maken. In dat geval kan Avoord Thuiszorg de oplossing bieden.

Avoord Thuiszorg is een gerenommeerde thuiszorgorganisatie die zich inzet voor het leveren van kwalitatieve zorg aan mensen in de regio West-Brabant. Met jarenlange ervaring en een team van deskundige zorgverleners, streven zij ernaar om cliënten de beste zorg te bieden in hun eigen vertrouwde omgeving.

Eén van de belangrijkste voordelen van Avoord Thuiszorg is de persoonlijke aanpak. Ze begrijpen dat iedere persoon uniek is en andere zorgbehoeften heeft. Daarom wordt er altijd gekeken naar de specifieke wensen en behoeften van elke cliënt. Samen met de cliënt en zijn of haar familie wordt er een zorgplan op maat opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele situatie.

De diensten die Avoord Thuiszorg aanbiedt zijn divers en uitgebreid. Zo kunnen zij onder andere helpen bij persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het wassen, aankleden en medicatiebeheer. Daarnaast bieden zij ook verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging en het toedienen van medicatie. Maar ook huishoudelijke ondersteuning, zoals schoonmaakwerkzaamheden en boodschappen doen, behoort tot de mogelijkheden.

Wat Avoord Thuiszorg onderscheidt, is de betrokkenheid en professionaliteit van hun zorgverleners. Zij zijn goed opgeleid en hebben ruime ervaring in de thuiszorg. Daarnaast hechten zij veel waarde aan persoonlijk contact en een vertrouwensband met hun cliënten. Ze staan altijd klaar om een luisterend oor te bieden, advies te geven of gewoon een gezellig praatje te maken.

Bovendien werkt Avoord Thuiszorg nauw samen met andere zorgprofessionals in de regio, zoals huisartsen en specialisten. Deze samenwerking zorgt voor een optimale afstemming van de zorg en draagt bij aan het bieden van de best mogelijke zorg aan cliënten.

Kortom, Avoord Thuiszorg is dé partner als het gaat om kwalitatieve zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Met hun persoonlijke aanpak, uitgebreide dienstenpakket en betrokken zorgverleners streven zij ernaar om cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen, met de juiste ondersteuning en zorg die zij nodig hebben.

 

9 Veelgestelde Vragen over Avoord Thuiszorg: Alles wat u moet weten

 1. Wat is thuiszorg?
 2. Wanneer heb ik recht op thuiszorg?
 3. Hoeveel kost thuiszorg?
 4. Wat voor soort hulp kan ik verwachten bij thuiszorg?
 5. Waar vind ik een goede thuiszorginstelling?
 6. Welke zorgverzekeraars vergoeden thuiszorg?
 7. Hoe beoordeel ik de kwaliteit van de thuiszorginstelling waar ik mee samenwerk?
 8. Wat als mijn situatie of behoefte aan zorg verandert tijdens mijn gebruik van thuiszorg?
 9. Kan ik een familielid of vriend in dienst nemen als persoonlijk assistent via de regeling Thuiszorg (WMO)?

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg is een vorm van zorg en ondersteuning die wordt verleend aan mensen in hun eigen huis. Het is bedoeld voor mensen die door ziekte, ouderdom, een beperking of een andere reden niet meer volledig zelfstandig kunnen functioneren. Thuiszorg heeft als doel om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, terwijl ze de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen.

Thuiszorg kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de behoeften en situatie van de persoon. Enkele voorbeelden van thuiszorgdiensten zijn:

 1. Persoonlijke verzorging: Hulp bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, eten en medicatiebeheer.
 2. Verpleegkundige zorg: Medische handelingen zoals wondverzorging, toedienen van medicijnen of het controleren van vitale functies.
 3. Huishoudelijke hulp: Ondersteuning bij het schoonmaken van het huis, boodschappen doen en andere huishoudelijke taken.
 4. Begeleiding: Ondersteuning bij het plannen van activiteiten, sociale interactie en het behouden van zelfstandigheid.
 5. Palliatieve zorg: Gespecialiseerde zorg en ondersteuning voor mensen in de laatste fase van hun leven.

Thuiszorg wordt vaak geleverd door professionele zorgverleners zoals thuiszorgorganisaties of zelfstandige zorgverleners. Deze zorgverleners werken samen met de persoon en zijn of haar familie om een zorgplan op maat op te stellen dat aansluit bij de specifieke behoeften en wensen.

Thuiszorg biedt mensen de mogelijkheid om in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven, wat kan bijdragen aan het behoud van autonomie, comfort en kwaliteit van leven. Het is een waardevolle vorm van zorg die gericht is op het ondersteunen en verbeteren van het welzijn van mensen in hun eigen huis.

Wanneer heb ik recht op thuiszorg?

Het recht op thuiszorg kan variëren afhankelijk van het land, de regio en de specifieke wetgeving. In Nederland wordt thuiszorg geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hieronder vind je een algemeen overzicht van situaties waarin je mogelijk recht hebt op thuiszorg:

 1. Langdurige zorg: Als je intensieve zorg en ondersteuning nodig hebt vanwege een chronische ziekte, beperking of ouderdom, kun je in aanmerking komen voor langdurige zorg via de Wlz. Thuiszorg kan in dit geval worden verleend door een gecontracteerde thuiszorgorganisatie.
 2. Medische zorg: Voor medische zorg aan huis, zoals verpleging of specialistische behandelingen, kun je terecht bij je zorgverzekeraar. Deze vorm van thuiszorg valt onder de Zvw en wordt vergoed vanuit het basispakket.
 3. Huishoudelijke hulp: Als je door beperkingen niet zelfstandig het huishouden kunt doen, kom je mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke hulp via de Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor het verstrekken van deze vorm van thuiszorg.
 4. Mantelzorgondersteuning: Als mantelzorger kun je ook recht hebben op ondersteuning om jouw zorgtaken vol te kunnen houden. Dit kan variëren van respijtzorg (tijdelijke vervanging) tot advies en begeleiding.

Het is belangrijk om te weten dat het recht op thuiszorg afhangt van een zorgindicatie. Een zorgindicatie wordt gesteld door een onafhankelijke instantie, zoals het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor langdurige zorg of de gemeente voor Wmo-ondersteuning. Zij beoordelen je situatie en kijken naar de zorgbehoefte om te bepalen of je recht hebt op thuiszorg en welke vorm van zorg passend is.

Om precies te weten wanneer je recht hebt op thuiszorg en welke specifieke regelingen er gelden, is het aan te raden om contact op te nemen met je zorgverzekeraar, gemeente of een professionele zorgadviseur. Zij kunnen je helpen bij het aanvragen van een indicatie en informeren over de mogelijkheden in jouw situatie.

Hoeveel kost thuiszorg?

De kosten van thuiszorg kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type zorg dat nodig is, de duur van de zorg en de regio waarin u woont. Thuiszorg wordt vaak gefinancierd door zorgverzekeraars of gemeenten, waardoor de kosten voor cliënten beperkt kunnen blijven. Hier zijn enkele mogelijke financieringsbronnen voor thuiszorg:

 1. Zorgverzekering: In Nederland valt persoonlijke verzorging en verpleging onder de basisverzekering. Dit betekent dat zorgverzekeraars deze vormen van thuiszorg vergoeden. De hoogte van de vergoeding kan echter verschillen per verzekeraar en polis.
 2. Wet langdurige zorg (Wlz): Als u intensieve en langdurige zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor financiering via de Wlz. Deze wet regelt de langdurige zorg voor mensen met een chronische ziekte of beperking.
 3. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van ondersteuning aan mensen die zelfstandig thuis wonen maar hulp nodig hebben bij dagelijkse activiteiten. De Wmo kan financiële ondersteuning bieden voor thuiszorgdiensten.
 4. Persoonsgebonden budget (PGB): Met een PGB kunt u zelf uw zorg inkopen en uw eigen zorgverleners kiezen. Dit kan ook worden gebruikt voor het betalen van thuiszorgdiensten.

Het is belangrijk om te weten dat elke situatie uniek is en dat de kosten van thuiszorg afhankelijk zijn van individuele omstandigheden. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, gemeente of een zorgadviseur om specifieke informatie te krijgen over de kosten en financieringsmogelijkheden voor thuiszorg in uw situatie.

Wat voor soort hulp kan ik verwachten bij thuiszorg?

Bij thuiszorg kunt u verschillende vormen van hulp en ondersteuning verwachten, afhankelijk van uw individuele zorgbehoeften. Hier zijn enkele voorbeelden van de soorten hulp die u kunt ontvangen:

 1. Persoonlijke verzorging: Thuiszorgverleners kunnen u helpen met dagelijkse persoonlijke verzorgingstaken, zoals wassen, aankleden, toiletbezoek en mondverzorging. Ze kunnen ook ondersteuning bieden bij het innemen van medicijnen.
 2. Verpleegkundige zorg: Als u medische zorg nodig heeft, kunnen thuiszorgverleners verpleegkundige taken uitvoeren, zoals wondverzorging, het toedienen van medicatie, het controleren van vitale functies en het begeleiden bij specifieke medische behandelingen.
 3. Huishoudelijke hulp: Thuiszorg kan ook huishoudelijke taken omvatten, zoals schoonmaken, wassen en strijken, boodschappen doen en koken. Deze ondersteuning helpt u om een schoon en georganiseerd huis te behouden.
 4. Begeleiding en gezelschap: Thuiszorgverleners kunnen ook emotionele ondersteuning bieden door middel van begeleiding en gezelschap. Ze kunnen met u praten, activiteiten ondernemen of samen wandelen om sociale interactie te bevorderen.
 5. Mantelzorgerondersteuning: Als mantelzorger kunt u ook hulp krijgen bij de zorg voor uw dierbare thuis. Dit kan variëren van respijtzorg, waarbij de zorgverlener tijdelijk de taken van de mantelzorger overneemt, tot advies en educatie over het omgaan met de zorgtaken.

Het belangrijkste is dat thuiszorg wordt afgestemd op uw specifieke behoeften. Een zorgverlener zal samen met u en eventueel uw familie een zorgplan opstellen dat rekening houdt met uw persoonlijke situatie en voorkeuren. Op deze manier kunt u de juiste hulp ontvangen om comfortabel en veilig in uw eigen huis te blijven wonen.

Waar vind ik een goede thuiszorginstelling?

Het vinden van een goede thuiszorginstelling kan soms een uitdaging zijn, maar er zijn verschillende manieren waarop je kunt zoeken en evalueren om de juiste zorginstelling te vinden die aansluit bij jouw behoeften. Hier zijn enkele suggesties:

 1. Vraag om aanbevelingen: Praat met vrienden, familieleden, buren of collega’s die mogelijk ervaring hebben met thuiszorginstellingen. Zij kunnen waardevolle inzichten delen en je helpen bij het vinden van betrouwbare opties.
 2. Raadpleeg online bronnen: Maak gebruik van online platforms en websites die informatie verstrekken over thuiszorginstellingen in jouw regio. Je kunt beoordelingen lezen, ervaringen van anderen bekijken en de kwaliteit van de zorgverlening evalueren.
 3. Neem contact op met lokale zorgorganisaties: Informeer bij lokale ziekenhuizen, huisartspraktijken of gezondheidscentra naar aanbevelingen voor betrouwbare thuiszorginstellingen. Deze organisaties hebben vaak samenwerkingsverbanden en kunnen je doorverwijzen naar gerenommeerde instellingen.
 4. Controleer certificering en accreditatie: Zorg ervoor dat de thuiszorginstelling gecertificeerd is en voldoet aan de vereiste normen en richtlijnen voor kwaliteitszorg. Accreditaties zoals het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) kunnen een indicatie zijn van hoogwaardige zorgverlening.
 5. Plan een kennismakingsgesprek: Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek met de thuiszorginstelling(en) die je overweegt. Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen over hun werkwijze, dienstenpakket, beschikbaarheid en tarieven. Het is ook belangrijk om te kijken of er een klik is en of ze jouw specifieke zorgbehoeften kunnen vervullen.
 6. Vraag naar referenties: Aarzel niet om referenties op te vragen van andere cliënten die gebruik hebben gemaakt van de diensten van de thuiszorginstelling. Dit kan je helpen om inzicht te krijgen in hun ervaringen en de kwaliteit van de zorgverlening.

Het vinden van een goede thuiszorginstelling vergt wat onderzoek en tijd, maar het is belangrijk om aandacht te besteden aan deze stap om ervoor te zorgen dat je de juiste zorg ontvangt. Neem de tijd om verschillende opties te vergelijken en kies uiteindelijk degene die het beste past bij jouw individuele behoeften en voorkeuren.

Welke zorgverzekeraars vergoeden thuiszorg?

Veel zorgverzekeraars vergoeden thuiszorg, maar het is belangrijk om te weten dat de vergoedingen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke polis en voorwaarden. Hier zijn enkele zorgverzekeraars in Nederland die doorgaans thuiszorg vergoeden:

 1. Zilveren Kruis: Deze zorgverzekeraar biedt verschillende polissen aan waarbij thuiszorg (gedeeltelijk) wordt vergoed. Het is raadzaam om de polisvoorwaarden te raadplegen om te zien welke vormen van thuiszorg worden gedekt.
 2. CZ: CZ biedt diverse zorgverzekeringen aan waarbij thuiszorg in veel gevallen wordt vergoed. Het is belangrijk om de specifieke polisvoorwaarden te controleren om te zien welke vormen van thuiszorg worden gedekt en onder welke voorwaarden.
 3. Menzis: Menzis biedt verschillende polissen aan met vergoedingen voor thuiszorg. De exacte vergoeding kan afhangen van het type polis dat je hebt afgesloten, dus het is verstandig om de voorwaarden te raadplegen.
 4. VGZ: VGZ heeft diverse zorgverzekeringen waarbij in veel gevallen thuiszorg wordt vergoed. Controleer echter altijd de specifieke voorwaarden en beperkingen die gelden voor jouw polis.
 5. De Friesland: Deze zorgverzekeraar biedt ook verschillende polissen aan waarbij thuiszorg (gedeeltelijk) wordt vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden om te zien welke vormen van thuiszorg worden vergoed.

Houd er rekening mee dat de vergoedingen en voorwaarden jaarlijks kunnen veranderen. Het is daarom aan te raden om contact op te nemen met de zorgverzekeraar of hun website te raadplegen voor de meest actuele informatie over vergoedingen voor thuiszorg.

Hoe beoordeel ik de kwaliteit van de thuiszorginstelling waar ik mee samenwerk?

Het beoordelen van de kwaliteit van een thuiszorginstelling is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat u de beste zorg ontvangt. Hier zijn enkele punten om te overwegen bij het beoordelen van de kwaliteit van uw samenwerkende thuiszorginstelling:

 1. Certificering en accreditatie: Controleer of de thuiszorginstelling gecertificeerd is en voldoet aan relevante kwaliteitsnormen en accreditaties. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door te kijken naar keurmerken zoals het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).
 2. Ervaring en expertise: Onderzoek hoe lang de thuiszorginstelling al actief is en wat hun ervaring is op het gebied van thuiszorg. Kijk ook naar de expertise van hun zorgverleners en of zij regelmatig bijscholing krijgen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.
 3. Beoordelingen en feedback: Zoek naar beoordelingen en feedback van andere cliënten die gebruik hebben gemaakt van de diensten van de thuiszorginstelling. Dit kan u inzicht geven in hun ervaringen met betrekking tot kwaliteit, betrouwbaarheid en klanttevredenheid.
 4. Samenwerking met andere zorgprofessionals: Kijk of de thuiszorginstelling goede samenwerkingsverbanden heeft met andere zorgprofessionals, zoals huisartsen, specialisten en ziekenhuizen. Een goede samenwerking kan bijdragen aan een betere afstemming en continuïteit van zorg.
 5. Transparantie en communicatie: Let op hoe transparant en open de thuiszorginstelling is over hun werkwijze, tarieven en beleid. Zij zouden bereid moeten zijn om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van duidelijke informatie.
 6. Inspectierapporten: Controleer of de thuiszorginstelling regelmatig geïnspecteerd wordt door relevante instanties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze inspectierapporten kunnen inzicht geven in mogelijke tekortkomingen of kwaliteitsproblemen.

Het is ook aan te raden om persoonlijk contact op te nemen met de thuiszorginstelling en een gesprek aan te gaan over uw zorgen, verwachtingen en vragen met betrekking tot de kwaliteit van de zorg die zij bieden. Op die manier kunt u een beter beeld krijgen van hun benadering, werkwijze en commitment ten aanzien van kwaliteit.

Wat als mijn situatie of behoefte aan zorg verandert tijdens mijn gebruik van thuiszorg?

Bij Avoord Thuiszorg begrijpen ze dat de zorgbehoeften van mensen kunnen veranderen. Daarom hebben ze een flexibel zorgsysteem ontwikkeld dat kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden.

Als jouw situatie of behoefte aan zorg verandert tijdens het gebruik van thuiszorg, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te communiceren met Avoord Thuiszorg. Zij staan klaar om naar jou te luisteren en samen met jou een oplossing te vinden die past bij jouw nieuwe zorgbehoeften.

Avoord Thuiszorg heeft een team van zorgcoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het plannen en coördineren van de zorg. Zij zijn jouw eerste aanspreekpunt en kunnen helpen bij het herzien van je zorgplan. Samen met jou en eventueel je familie of mantelzorger, kijken zij naar de nieuwe situatie en bespreken ze welke aanpassingen er nodig zijn in de zorgverlening.

Afhankelijk van de verandering in je zorgbehoefte, kan Avoord Thuiszorg verschillende opties bieden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er meer uren thuiszorg worden ingezet, dat er andere vormen van zorg worden geïntroduceerd, of dat er samengewerkt wordt met andere zorgprofessionals om de beste ondersteuning te bieden.

Het belangrijkste is dat Avoord Thuiszorg open staat voor communicatie en altijd bereid is om mee te denken over passende oplossingen. Ze begrijpen dat elke situatie uniek is en dat zorg op maat essentieel is voor het welzijn van hun cliënten.

Dus als jouw situatie verandert, wees niet bang om contact op te nemen met Avoord Thuiszorg. Samen kunnen jullie kijken naar de beste manier om jouw nieuwe zorgbehoeften te vervullen en ervoor te zorgen dat je de juiste ondersteuning krijgt die je nodig hebt.

Kan ik een familielid of vriend in dienst nemen als persoonlijk assistent via de regeling Thuiszorg (WMO)?

Ja, het is mogelijk om een familielid of vriend in dienst te nemen als persoonlijk assistent via de regeling Thuiszorg (WMO). De WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft als doel om mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.

Binnen de WMO zijn er verschillende mogelijkheden voor het ontvangen van thuiszorg, waaronder persoonlijke assistentie. Dit houdt in dat u zelf iemand kunt kiezen die u helpt bij dagelijkse activiteiten, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken of begeleiding buitenshuis.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle gemeenten dezelfde voorwaarden hanteren met betrekking tot het inschakelen van een familielid of vriend als persoonlijk assistent. Sommige gemeenten staan dit toe, terwijl andere gemeenten bepaalde restricties hebben. Het is daarom raadzaam om contact op te nemen met uw eigen gemeente voor specifieke informatie over de regels en mogelijkheden binnen uw situatie.

Wanneer u in aanmerking komt voor persoonlijke assistentie via de WMO en u wilt een familielid of vriend in dienst nemen, dient u rekening te houden met bepaalde zaken. Zo moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld werktijden, taken en salaris. Daarnaast kan het zijn dat er aanvullende eisen gesteld worden aan de persoon die u in dienst neemt, zoals het volgen van een cursus of het behalen van bepaalde certificaten.

Het is verstandig om advies in te winnen bij uw gemeente of een gespecialiseerde instantie op het gebied van thuiszorg, zodat u goed geïnformeerd bent over de mogelijkheden en voorwaarden van het in dienst nemen van een familielid of vriend als persoonlijk assistent via de regeling Thuiszorg (WMO).