Het Leger des Heils is een organisatie die wereldwijd bekend staat om zijn werk in de strijd tegen armoede en onrecht. Maar wist je dat het Leger des Heils ook actief is in de thuiszorg? Het Leger des Heils Thuiszorg biedt ondersteuning aan mensen die thuis wonen en hulp nodig hebben bij dagelijkse activiteiten, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en begeleiding.

De thuiszorg van het Leger des Heils richt zich op mensen die zelfstandig willen blijven wonen, maar daarbij wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege een chronische ziekte, een beperking of ouderdom. Het doel van de thuiszorg is om mensen te ondersteunen bij het behouden van hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

De zorgverleners van het Leger des Heils Thuiszorg zijn betrokken en deskundig. Ze hebben veel ervaring in de zorg en werken met respect voor de cliënt en diens situatie. De zorgverlening is persoonlijk en op maat gemaakt. Samen met de cliënt wordt gekeken naar welke ondersteuning nodig is en hoe deze het beste kan worden ingevuld.

Naast persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken biedt het Leger des Heils Thuiszorg ook begeleiding bij activiteiten buitenshuis, zoals winkelen of een bezoek aan familie of vrienden. Ook kan er ondersteuning worden geboden bij administratieve taken of het regelen van andere zaken.

Het Leger des Heils Thuiszorg is er voor iedereen die hulp nodig heeft bij het zelfstandig blijven wonen. Of het nu gaat om tijdelijke ondersteuning na een ziekenhuisopname of langdurige zorg, het Leger des Heils biedt passende zorg op maat. Neem gerust contact op met het Leger des Heils Thuiszorg voor meer informatie over de mogelijkheden en tarieven.

 

Veelgestelde vragen over thuiszorg van het Leger des Heils

 1. Welke vormen van thuiszorg zijn er?
 2. Hoeveel uur recht op thuiszorg?
 3. Hoe kom je in aanmerking voor thuiszorg?
 4. Wie betaalt de thuiszorg?

Welke vormen van thuiszorg zijn er?

Er zijn verschillende vormen van thuiszorg beschikbaar, afhankelijk van de behoeften en zorgvraag van de cliënt. Hieronder staan enkele veelvoorkomende vormen van thuiszorg:

 1. Persoonlijke verzorging: Dit omvat hulp bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, eten en drinken.
 2. Verpleging: Dit omvat medische zorg zoals wondverzorging, medicatiebeheer en het toedienen van injecties.
 3. Huishoudelijke hulp: Dit omvat hulp bij huishoudelijke taken zoals stofzuigen, afwassen en strijken.
 4. Begeleiding: Dit omvat ondersteuning bij activiteiten buitenshuis, zoals winkelen of een bezoek aan de dokter.
 5. Palliatieve zorg: Dit omvat zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven, met als doel het verlichten van pijn en lijden.
 6. Terminale zorg: Dit omvat zorg voor mensen die niet meer beter worden en in de laatste fase van hun leven zijn.
 7. 24-uurszorg: Dit omvat continue zorg gedurende 24 uur per dag, meestal voor mensen die intensieve zorg nodig hebben.

Het is belangrijk op te merken dat deze vormen van thuiszorg vaak gecombineerd worden aangeboden, afhankelijk van de individuele behoeften en situatie van de cliënt. Het is altijd raadzaam om contact op te nemen met een professionele thuiszorgorganisatie voor meer informatie over welke vormen van thuiszorg beschikbaar zijn en welke het beste passen bij de specifieke zorgbehoefte.

Hoeveel uur recht op thuiszorg?

Het aantal uren dat iemand recht heeft op thuiszorg is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de zorgbehoefte en het type zorg dat nodig is. In Nederland wordt de thuiszorg vergoed vanuit de basisverzekering en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bij de basisverzekering gaat het om verpleging en persoonlijke verzorging. Hierbij geldt dat er een indicatie moet worden gesteld door een wijkverpleegkundige of een medewerker van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze indicatie bepaalt hoeveel uur zorg er nodig is. De verzekeraar vergoedt dan deze uren.

Bij de Wmo gaat het om huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. Ook hierbij geldt dat er een indicatie moet worden gesteld door een medewerker van de gemeente waarin iemand woont. De gemeente betaalt dan voor deze zorg.

Het aantal uur zorg dat iemand krijgt, kan variëren van enkele uren per week tot 24 uur per dag, afhankelijk van de situatie. Het is belangrijk om te weten dat deze indicaties regelmatig worden geëvalueerd en aangepast aan veranderende behoeften.

Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met de zorgverzekeraar of gemeente voor meer informatie over het recht op thuiszorg en hoe dit precies werkt in jouw specifieke situatie.

Hoe kom je in aanmerking voor thuiszorg?

Als je hulp nodig hebt bij dagelijkse activiteiten en ondersteuning wilt ontvangen in je eigen huis, dan kun je in aanmerking komen voor thuiszorg. Thuiszorg kan worden verleend aan mensen van alle leeftijden en met verschillende zorgbehoeften, zoals ouderen, mensen met een chronische ziekte of mensen met een beperking.

Om in aanmerking te komen voor thuiszorg, moet je eerst contact opnemen met de gemeente waarin je woont. De gemeente is verantwoordelijk voor het indiceren en organiseren van thuiszorg. Dit wordt ook wel de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) genoemd.

Bij de gemeente kun je aangeven welke vorm van thuiszorg je nodig hebt en wat jouw persoonlijke situatie is. Een medewerker van de gemeente zal samen met jou kijken naar welke zorg het beste bij jou past en hoeveel uur zorg er nodig is.

Afhankelijk van de situatie kan er een eigen bijdrage worden gevraagd voor de thuiszorg. Dit bedrag wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en is afhankelijk van het inkomen en vermogen.

Als er een indicatie is afgegeven, dan gaat de gemeente op zoek naar een geschikte zorgverlener die jou kan ondersteunen bij de gewenste activiteiten. Dit kan een professionele zorgverlener zijn of een mantelzorger uit je eigen netwerk.

Het is belangrijk om te weten dat als je ontevreden bent over de geleverde zorg of als er veranderingen zijn in jouw situatie, je altijd contact op kunt nemen met de gemeente om dit te bespreken.

Kortom, als je hulp nodig hebt bij dagelijkse activiteiten en ondersteuning wilt ontvangen in je eigen huis, dan kun je in aanmerking komen voor thuiszorg. Neem contact op met de gemeente waarin je woont om de mogelijkheden te bespreken en een indicatie aan te vragen.

Wie betaalt de thuiszorg?

De financiering van thuiszorg kan verschillen per persoon en situatie. In Nederland wordt thuiszorg meestal vergoed vanuit de zorgverzekering, de Wet langdurige zorg (Wlz) of de gemeente.

Als je thuiszorg nodig hebt vanwege medische redenen, zoals persoonlijke verzorging of verpleging, dan valt dit onder de basisverzekering van je zorgverzekeraar. Dit betekent dat de kosten voor deze zorg worden vergoed door je zorgverzekeraar. Wel kan er sprake zijn van een eigen bijdrage die afhankelijk is van je inkomen en vermogen.

Als je langdurige, intensieve zorg nodig hebt vanwege een chronische aandoening of beperking, dan kan dit vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz regelt dat mensen met een blijvende behoefte aan intensieve zorg in aanmerking komen voor deze vorm van langdurige zorg. De kosten voor deze vorm van thuiszorg worden vergoed via het Zorgkantoor.

Als je ondersteuning nodig hebt bij dagelijkse activiteiten zoals huishoudelijke taken of begeleiding, dan kan dit worden vergoed door de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijk voor het verstrekken van deze vormen van thuiszorg en bepaalt ook welke vormen van ondersteuning precies worden vergoed.

Het is belangrijk om te weten dat er soms sprake kan zijn van eigen bijdragen of eigen kosten die niet volledig worden vergoed. Het is daarom verstandig om goed te kijken naar de verschillende mogelijkheden en voorwaarden voor vergoeding van thuiszorg. Je kunt hierover contact opnemen met je zorgverzekeraar, het Zorgkantoor of de gemeente.