Thuiszorg Elde: professionele zorg in uw eigen huis

Thuiszorg Elde is een organisatie die gespecialiseerd is in het bieden van thuiszorg aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Hierbij kunt u denken aan ouderen, maar ook aan mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Thuiszorg Elde biedt professionele zorg en ondersteuning in uw eigen vertrouwde omgeving, waardoor u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

De zorgverleners van Thuiszorg Elde zijn goed opgeleid en hebben veel ervaring in het bieden van thuiszorg. Zij zijn gespecialiseerd in verschillende vormen van zorg, zoals persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp. De zorgverleners werken nauw samen met andere professionals, zoals huisartsen en fysiotherapeuten, om de beste zorg te kunnen bieden.

Bij Thuiszorg Elde staat de cliënt centraal. Er wordt gekeken naar de individuele behoeften en wensen van de cliënt en er wordt gezamenlijk een zorgplan opgesteld. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Zo wordt er altijd maatwerk geleverd.

Thuiszorg Elde biedt verschillende vormen van thuiszorg. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor tijdelijke zorg na een ziekenhuisopname of voor langdurige zorg als u niet meer zelfstandig kunt functioneren. Ook is er palliatieve zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Thuiszorg Elde biedt daarnaast ook ondersteuning aan mantelzorgers, bijvoorbeeld door het geven van advies en informatie.

Thuiszorg Elde is actief in verschillende gemeenten in Noord-Brabant, waaronder Boxtel, Haaren en Vught. De organisatie werkt samen met andere zorginstellingen en heeft goede contacten met huisartsen en andere medische professionals.

Bent u op zoek naar professionele thuiszorg? Neem dan gerust contact op met Thuiszorg Elde voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Samen kijken we naar de beste zorgoplossing voor uw situatie.

 

7 veelgestelde vragen over thuiszorg voor ouderen bij Elde

 1. Wat is thuiszorg voor ouderen?
 2. Hoe krijg ik toegang tot thuiszorg voor ouderen?
 3. Welke zorgverleners bieden thuiszorg aan ouderen aan?
 4. Wat zijn de kosten van thuiszorg voor ouderen?
 5. Wat zijn de voordelen van thuiszorg voor ouderen?
 6. Hoe kan ik meer informatie over thuiszorg voor ouderen verkrijgen?
 7. Is er een subsidie beschikbaar voor thuiszorg aan ouderen?

Wat is thuiszorg voor ouderen?

Thuiszorg voor ouderen is een vorm van zorg en ondersteuning die wordt geboden aan ouderen die niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Hierbij kunt u denken aan ouderen met lichamelijke beperkingen of geheugenproblemen, maar ook aan ouderen die herstellen van een operatie of ziekte. Thuiszorg voor ouderen is erop gericht om de oudere zo lang mogelijk thuis te laten wonen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Thuiszorg voor ouderen kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de behoeften en wensen van de oudere. Zo kan er persoonlijke verzorging worden geboden, zoals hulp bij het wassen, aankleden en eten. Ook kan er verpleegkundige zorg worden geboden, zoals het toedienen van medicatie of het verzorgen van wonden. Daarnaast kan er huishoudelijke hulp worden geboden, zoals het schoonmaken van het huis en het doen van boodschappen.

Eén van de voordelen van thuiszorg voor ouderen is dat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit kan bijdragen aan een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Daarnaast biedt thuiszorg voor ouderen ook sociale ondersteuning, bijvoorbeeld door middel van begeleiding bij activiteiten of door gewoon gezellig een praatje te maken.

Thuiszorg voor ouderen wordt vaak vergoed door de zorgverzekeraar of gemeente. De hoogte en duur van de vergoeding is afhankelijk van de persoonlijke situatie en zorgbehoefte van de oudere.

Kortom, thuiszorg voor ouderen is een waardevolle vorm van zorg en ondersteuning die ervoor zorgt dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen genieten van een goede kwaliteit van leven.

Hoe krijg ik toegang tot thuiszorg voor ouderen?

Toegang krijgen tot thuiszorg voor ouderen kan op verschillende manieren. Hieronder staan een aantal stappen die u kunt nemen om toegang te krijgen tot thuiszorg:

 1. Neem contact op met uw huisarts: Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een thuiszorgorganisatie die gespecialiseerd is in de zorg voor ouderen.
 2. Informeer bij uw zorgverzekeraar: In sommige gevallen wordt thuiszorg vergoed vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar welke mogelijkheden er zijn.
 3. Neem contact op met een thuiszorgorganisatie: U kunt ook zelf contact opnemen met een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor thuiszorg voor ouderen.
 4. Maak een afspraak voor een intakegesprek: Als u zich heeft aangemeld bij een thuiszorgorganisatie, zal er vaak eerst een intakegesprek plaatsvinden waarin uw situatie en zorgbehoeften worden besproken.
 5. Stel samen met de thuiszorgorganisatie een zorgplan op: Op basis van het intakegesprek wordt er samen met u en de thuiszorgorganisatie een zorgplan opgesteld waarin staat welke zorg en ondersteuning u nodig heeft.
 6. Start met de thuiszorg: Na het opstellen van het zorgplan kan de thuiszorg starten en krijgt u de benodigde ondersteuning en zorg in uw eigen vertrouwde omgeving.

Het is belangrijk om te weten dat de toegang tot thuiszorg voor ouderen afhankelijk kan zijn van verschillende factoren, zoals uw zorgbehoefte en de beschikbaarheid van thuiszorgorganisaties bij u in de buurt. Het is daarom altijd verstandig om goed te informeren naar de mogelijkheden bij uw huisarts, zorgverzekeraar of een thuiszorgorganisatie.

Welke zorgverleners bieden thuiszorg aan ouderen aan?

Er zijn verschillende zorgverleners die thuiszorg aan ouderen bieden, waaronder:

 1. Thuiszorgorganisaties: Dit zijn organisaties die gespecialiseerd zijn in het bieden van thuiszorg aan ouderen en andere mensen die niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Deze organisaties hebben vaak goed opgeleide en ervaren zorgverleners in dienst die gespecialiseerd zijn in persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp.
 2. Verpleegkundigen: Verpleegkundigen kunnen ook thuiszorg aan ouderen bieden, bijvoorbeeld door het geven van medicatie of het uitvoeren van medische handelingen zoals wondverzorging.
 3. Huisartsen: Huisartsen kunnen ook thuiszorg aan ouderen bieden, bijvoorbeeld door het voorschrijven van medicijnen of het geven van advies over gezondheid en welzijn.
 4. Fysiotherapeuten: Fysiotherapeuten kunnen thuiszorg aan ouderen bieden door bijvoorbeeld oefeningen te geven om de mobiliteit te verbeteren of om pijnklachten te verminderen.
 5. Ergotherapeuten: Ergotherapeuten kunnen oudere mensen helpen om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren in hun eigen huis, bijvoorbeeld door het aanpassen van de woning of door het geven van advies over hulpmiddelen.

Het is belangrijk om te weten dat de zorgverleners die thuiszorg aanbieden afhankelijk zijn van de specifieke behoeften van de oudere persoon. Het is daarom altijd aan te raden om contact op te nemen met een thuiszorgorganisatie of andere zorgverlener om te kijken welke zorg het beste past bij de situatie van de oudere persoon.

Wat zijn de kosten van thuiszorg voor ouderen?

De kosten van thuiszorg voor ouderen kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren. De kosten zijn afhankelijk van het type zorg dat nodig is, de duur en frequentie van de zorg, en de financiële situatie van de cliënt.

In Nederland wordt thuiszorg vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat de kosten grotendeels worden vergoed door de zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Wel kan er sprake zijn van een eigen bijdrage, die afhankelijk is van het inkomen en vermogen van de cliënt. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Het is belangrijk om te weten dat niet alle vormen van thuiszorg worden vergoed door de verzekering of Wlz. Zo kan huishoudelijke hulp alleen worden vergoed als dit medisch noodzakelijk is. Ook kan er sprake zijn van een eigen bijdrage voor deze vormen van zorg.

Naast vergoeding via de verzekering of Wlz, kunnen ouderen ook kiezen voor particuliere thuiszorg. Hierbij wordt er betaald voor de zorg uit eigen middelen. De tarieven hiervoor verschillen per organisatie en per type zorg.

Het is belangrijk om goed te kijken naar welke vormen van thuiszorg nodig zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn. Een indicatiestelling door een wijkverpleegkundige of het CIZ kan hierbij helpen om inzicht te krijgen in welke vormen van zorg nodig zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn. Daarnaast kan een zorgverzekeraar of zorgkantoor meer informatie geven over vergoedingen en eigen bijdragen.

Wat zijn de voordelen van thuiszorg voor ouderen?

Thuiszorg biedt vele voordelen voor ouderen. Hieronder vindt u een aantal belangrijke voordelen:

 1. Zelfstandigheid: Met thuiszorg kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit is vaak prettiger en vertrouwder dan verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis.
 2. Persoonlijke zorg: Thuiszorg is persoonlijk en op maat gemaakt, waardoor ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben en waar ze zich prettig bij voelen.
 3. Vertrouwde omgeving: Ouderen blijven in hun eigen huis wonen, wat zorgt voor een vertrouwde omgeving waarin ze zich veilig en geborgen voelen.
 4. Sociale contacten: Thuiszorgmedewerkers komen regelmatig langs, waardoor ouderen niet alleen de benodigde zorg krijgen, maar ook sociale contacten hebben.
 5. Kostenbesparing: Thuiszorg kan kostenbesparend zijn ten opzichte van een verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis.
 6. Flexibiliteit: Thuiszorg is flexibel en kan aangepast worden aan de behoeften van de oudere. Hierdoor kan er snel ingespeeld worden op veranderingen in de situatie van de oudere.
 7. Mantelzorger ontlasten: Thuiszorg kan ook helpen om mantelzorgers te ontlasten, doordat zij ondersteuning krijgen bij de dagelijkse zorgtaken.

Al met al biedt thuiszorg dus vele voordelen voor ouderen. Het zorgt ervoor dat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, met de benodigde zorg en ondersteuning.

Hoe kan ik meer informatie over thuiszorg voor ouderen verkrijgen?

Er zijn verschillende manieren om meer informatie over thuiszorg voor ouderen te verkrijgen:

 1. Neem contact op met uw huisarts of de huisarts van uw naaste. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden van thuiszorg en u doorverwijzen naar een geschikte zorgaanbieder.
 2. Raadpleeg de website van uw gemeente. Gemeenten hebben vaak informatie over thuiszorg en andere vormen van zorg en ondersteuning op hun website staan.
 3. Zoek online naar informatie over thuiszorg voor ouderen. Er zijn verschillende websites die informatie bieden over thuiszorg, zoals de website van Thuiszorg Nederland.
 4. Vraag advies aan een mantelzorgorganisatie of ouderenbond. Zij hebben vaak veel kennis en ervaring op het gebied van thuiszorg en kunnen u helpen bij het vinden van een geschikte zorgaanbieder.
 5. Maak gebruik van een zogenaamde cliëntondersteuner. Dit is iemand die u kan helpen bij het regelen van thuiszorg en u kan adviseren over de mogelijkheden.

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn voordat u besluit gebruik te maken van thuiszorg voor ouderen. Door informatie in te winnen kunt u een weloverwogen beslissing maken en de juiste zorgaanbieder kiezen die bij uw situatie past.

Is er een subsidie beschikbaar voor thuiszorg aan ouderen?

Ja, er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor thuiszorg aan ouderen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste subsidies:

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen en participeren in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding aanbieden.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Met een PGB kunnen mensen zelf hun zorg inkopen en regelen. Dit kan bijvoorbeeld thuiszorg zijn, maar ook andere vormen van zorg zoals begeleiding of verpleging. Met een PGB heeft u meer keuzevrijheid en kunt u zelf bepalen welke zorgverlener u inschakelt.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zvw vergoedt medische kosten zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en wijkverpleging. Wanneer u thuiszorg nodig heeft, kunt u dit via uw ziektekostenverzekeraar regelen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is bedoeld voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of handicap. De Wlz vergoedt onder andere verblijf in een instelling, maar ook thuiszorg kan hieronder vallen.

Het is belangrijk om te weten dat de hoogte van de subsidie afhankelijk is van uw persoonlijke situatie en de zorg die u nodig heeft. Neem daarom contact op met uw gemeente, zorgverzekeraar of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden.